Privacybeleid & Cookiestatement

Privacybeleid

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe wij als Hoi Makelaars omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Welke gegevens worden door ons vastgelegd?

U verkoopt of verhuurt uw object
Wanneer u ons als makelaar inschakelt bij de verkoop of verhuur van uw object, dan legt ons makelaarskantoor de volgende gegevens vast:

– uw naam, adres, kopie ID bewijs en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
– de reden van verkoop of verhuur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
– de datum van aanmelding van het object en de periode dat het object te koop of te huur staat of heeft gestaan
– de omschrijving en kenmerken van het object zoals de vraagprijs of huurprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
– beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van het object.
– de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
– wanneer het object is verkocht of verhuurd: de transactiegegevens zoals de verkoop- of verhuurprijs en de transactiedatum
– overige informatie die u aan ons verstrekt

U bent op zoek naar een andere object
Wanneer u ons als makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:

– uw naam, adres, kopie ID bewijs en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
– het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een object zijn opgenomen
– gegevens over uw huidige object zoals de koop- of huurprijs de reden van koop of huur, bijvoorbeeld groter wonen of verandering van werk
– uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
– wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd: de transactiegegevens zoals de koop- of huurprijs en de transactiedatum
– overige informatie die u aan ons verstrekt

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van ons makelaarskantoor.   
Wanneer u een object heeft gekocht of gehuurd en de verkoper of verhuurder heeft zich laten bijstaan door ons makelaarskantoor, dan kan ons makelaarskantoor de volgende gegevens vastleggen:

– uw naam, adres, kopie ID bewijs en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
– gegevens over het object die u heeft gekocht of gehuurd zoals het adres, kenmerken van het object , de koop- of huurprijs en de transactiedatum
– de reden van koop of huur
– uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
– gegevens over uw oude object zoals de koop- of huurprijs
– overige informatie die u aan ons verstrekt

Waar gebruikt ons makelaarskantoor deze gegevens voor?

U verkoopt of verhuurt uw object of u bent op zoek naar een andere object
Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

– om uw object bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op Funda, op de website van ons makelaarskantoor of in verkoopbrochures
– om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw object wordt alleen als referentiepand gebruikt)
– voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ons makelaarskantoor de dienstverlening kan verbeteren
– voor het toezenden van informatie over producten en diensten van ons makelaarskantoor; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.

U bent op zoek naar een andere object
Wanneer u ons makelaarskantoor inschakelt bij de aankoop of huur van een object of een bezichtiging doet bij een object. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

– om informatie toe te sturen omtrent andere objecten
– om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
– voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport

U koopt of huurt een object van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van ons makelaarskantoor. 
Ons makelaarskantoor gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

– voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
– voor het informeren en doorsturen van uw gegevens en/of de koopovereenkomst naar de notaris en/of de hypotheekadviseur en/of de hypotheekbank en/of de taxateur en/of de bouwkundige
– voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren
– voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst, (OTD) Opdracht tot dienstverlening of Taxatierapport
 
Beveiliging en bewaartermijn
Ons makelaarskantoor zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke  en fiscale verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.
 
Inzage, correctie en verwijdering
Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan ons makelaarskantoor onder vermelding van uw naam en adres. Ons makelaarskantoor zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal ons makelaarskantoor de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Kunt u zich niet vinden in onze beslissing, dan bestaat er de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?
Hoi Makelaars neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons makelaarskantoor.


Cookiestatement

In dit cookie statement van Hoi Makelaars wordt uiteengezet op welke wijze via de website van Hoi Makelaars (hierna: website) cookies worden geplaatst op en informatie wordt uitgelezen van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon (hierna: Randapparatuur). In dit cookie statement wordt tevens aangegeven voor welke doeleinden deze verzamelde informatie wordt gebruikt. We raden u dan ook aan dit cookie statement aandachtig door te nemen.

Wie is Hoi Makelaars?
Hoi Makelaars is een makelaarskantoor in onroerende goederen, gevestigd en kantoorhoudende te (5582 HT) Waalre, aan de Eindhovenseweg 34, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17185306.

Wat zijn cookies en hoe gebruik NVM ze?
Door het raadplegen van de Website kunnen cookies op uw Randapparatuur worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website op de harde schijf of in het geheugen van uw randapparatuur worden opgeslagen. De cookies die via de Website worden geplaatst, kunnen uw Randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Cookies van Hoi Makelaars
Hoi Makelaars maakt gebruik van technische en functionele cookies, die noodzakelijk zijn om de Website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de Website. Zo zorgen functionele cookies ervoor dat u na het inloggen op de Website niet op elke pagina opnieuw hoeft in te loggen en onthouden deze functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals uw taalvoorkeuren.

Cookies van derde partijen
Buiten de cookies die Hoi Makelaars zelf plaatst, worden er via de website ook cookies van derde partijen geplaatst op uw randapparatuur. Deze paragraaf heeft betrekking op deze zogenaamde third party cookies. Hoi Makelaars heeft geen controle of zeggenschap over het functioneren van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. Hoi Makelaars heeft geen betrokkenheid bij/maakt geen gebruik van de verzamelde gegevens, anders van voor statistische doeleinden, zoals hieronder genoemd.

Analytische cookies

Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website, Hoi Makelaars gebruik van analytische cookies. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analytische cookies geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Hoi Makelaars verstrekt. Hoi Makelaars krijgt op deze manier inzicht in hoe de website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de Website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken. Hoi Makelaars maakt gebruik van de volgende analyticsdiensten:

  • Google Analytics; Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van de website, maakt Hoi Makelaars gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw randapparatuur aan de hand waarvan het gebruik van de website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Hoi Makelaars verstrekt. Hoi Makelaars verkrijgt op deze wijze inzicht in het verkeer van en naar de website en de wijze waarop de Website wordt gebruikt. Aan de hand van die gegevens kan Hoi Makelaars zo nodig aanpassingen in de website of haar dienstverlening doorvoeren. De gegevens die Hoi Makelaars hierbij verkrijgt wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Hoi Makelaars heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google waarin afspraken zijn vastgelegd over de omgang met de verzamelde gegevens. Hierin hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google Analytics kunt u vinden in de privacyverklaring van Google.

Tracking cookies

Hoi Makelaars maakt op de website gebruik van cookies van derde partijen die u op basis van uw surfgedrag gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen. Via de website wordt een cookie op uw Randapparatuur geplaatst met een uniek nummer. Deze cookie maakt het mogelijk om uw randapparatuur te herkennen als u na een bezoek aan de website naar een andere website surft, die onderdeel uitmaakt van hetzelfde advertentienetwerk. Dit maakt het mogelijk Hoi Makelaars om u op die andere websiteadvertenties te tonen.

De gegevens die op deze wijze worden verzameld, worden door Hoi Makelaars alleen gebruikt om u ook op andere websites advertenties te kunnen tonen en worden niet aan andere bestanden gekoppeld. Deze cookies worden gebruikt om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

Voor het plaatsen van deze cookies vraagt Hoi Makelaars uw toestemming.

  • DoubleClick: Hoi Makelaars maakt tevens gebruik van DoubleClick. DoubleClick is het advertentienetwerk van Google. Met deze cookie wordt bijgehouden welke pagina’s u op de Website bezoekt, zodat Hoi Makelaars u relevantie advertenties kan tonen via bijvoorbeeld haar partnerwebsites. Deze cookie helpt Hoi Makelaars om haar advertentiecampagnes te analyseren en optimaliseren. Deze informatie deelt Hoi Makelaars met DoubleClick.

Kan ik cookies uitschakelen of verwijderen?
U kunt uw browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat u tijdens uw volgende gebruik van de website geen cookies ontvangt. Hier kunt u lezen hoe u verschillende type cookies kunt verwijderen bij verschillende browsers:

Waarschuwing: indien u cookies uitschakelt dan wel verwijdert kan het zo zijn dat u geen toegang hebt tot (onderdelen van) de website of dat de website niet optimaal werkt. Om meer over deze functies te weten te komen, kunt u het beste uw browserinstructies of de Help functie van uw browser raadplegen.

Privacy 
De mogelijkheid bestaat dat de informatie die door middel van een cookie verzameld wordt persoonsgegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens het privacybeleid of – in het geval van third party cookies – het privacybeleid van die derde van toepassing. In het privacybeleid wordt beschreven hoe Hoi Makelaars omgaat met uw persoonsgegevens.

Kan dit Cookie statement worden gewijzigd? 
Dit cookie statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de website. Wij adviseren u daarom regelmatig het cookie statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Vragen? 
Mocht u nog vragen hebben over dit cookie statement, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons makelaarskantoor.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op en maak een vrijblijvende afspraak.
Stuur ons een bericht of neem telefonisch contact op.

Recent aanbod

Beoordelingen