Mijn favorieten

Twijfelt u over uw WOZ-aanslag? Bereken hier zelf of uw WOZ-aanslag te hoog is en of u geld kan besparen.De WOZ-aanslag ligt weer op de mat. Omdat de prijs van veel woningen de afgelopen tijd is gestegen, bestaat de kans dat uw huis voor de WOZ te hoog wordt gewaardeerd.

In dat geval betaalt u ook meer aan WOZ-waarde gekoppelde belastingen dan nodig is, zoals eigenwoningforfait, onroerendezaakbelasting (OZB), water- en afvalheffingen en bij bepaling van de waarde in het kader van de erfbelasting.

Uw WOZ-waarde
Bereken zelf met de WOZ-tool hieronder uw voordeel. Denkt u dat het te besparen voordeel groot genoeg is? Neem dan contact met ons op! HOI Makelaars is zeer deskundig in het bepalen van de werkelijke waarde door middel van een taxatie van uw huis en kan u dus helpen om het berekende voordeel werkelijkheid te maken.